07/13/2022

Αμεσα προϊστάμενος: Υπεύθυνο αποθήκης

Υπεύθυνος για: Την παροχή υποστήριξης στις εργασίες της αποθήκης με συγκεκριμένες ευθύνες να διανέμει παραγγελίες πελατών με ασφάλεια.

Καθήκοντα

 • Οδήγηση με ασφάλεια και παράδοση εμπορευμάτων εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων
 • Να λαμβάνει παραγγελίες, να φορτώνει το αυτοκίνητο και να παραδίδει σύμφωνα με τις παραγγελίες
 • Να παραδίδει σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου και να λαμβάνει επιστρεφόμενο εμπόρευμα όταν χρειάζεται
 • Ξεφόρτωμα από τα αυτοκίνητα στην αποθήκη ή οπουδήποτε αλλού και να βοηθάει στην σωστή τοποθέτηση των εισερχόμενων εμπορευμάτων
 • Να επιθεωρεί το αυτοκίνητο και να ελέγχει το λάδι και τον αέρα στα λάστιχα
 • Να ειδοποιά τον υπεύθυνο της αποθήκης για τυχόν επιδιορθώσεις και συντηρήσεις
 • Να ακολουθεί πιστά τους νόμους και τον οδικό κώδικα
 • Να διατηρεί το αυτοκίνητο καθαρό και ασφαλείς
 • Να εισπράττει από συνεργάτες αν και εφόσον του δοθούν τέτοιες οδηγίες από τον υπεύθυνο της αποθήκης
 • Να συμπεριφέρεται με επαγγελματισμό και ευγένεια ιδιαίτερα όταν βρίσκεται στους συνεργάτες μας και να δίνει πάρα πολύ προσοχή σε θέματα εχεμύθειας και ιδιαίτερα σε θέματα πληρωμών.
 • Η εμφάνιση του να είναι επαγγελματική και καθώς πρέπει αφού είναι ο πρεσβευτής της εταιρείας μας.
 • Να ακολουθεί πιστά τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Να καθαρίζει και να συγυρίζει την αποθήκη ούτως ώστε να διατηρείται καθαρό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • Να βοηθά στις καταμετρήσεις των εμπορευμάτων μέσα στην αποθήκη προς επιβεβαίωση της ύπαρξης των εμπορευμάτων και τον εντοπισμό ελλειμάτων
 • Να ελέγχει τις παραλαβές και αν συμφωνούν να ετοιμασθούν για παράδοση
 • Να ασκεί ότι καθήκοντα του ζητηθούν από τον υπεύθυνο της αποθήκης

Προσόντα

 • Ισχύουσα άδεια οδηγού
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως διανομέας
 • Οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανός να παρέχει εξαίρετη εξυπηρέτηση στους πελάτες
 • Ιστορικό καλής οδήγησης χωρίς τροχαίες παραβάσεις
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Click on the link below to apply now:

Careers